YKSITYISYYDEN SUOJASI ON MEILLE TÄRKEÄ

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään mitä tietoja keräämme sinusta ja miksi, sekä miten niitä käytetään palveluissamme mahdollistamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tuottaminen.

HENKILÖTIETOJEN TIETOLÄHTEET JA KÄSITTELYN TARKOITUS

Majakivi Oy saa käsittelemänsä henkilötiedot pääsääntöisesti henkilöltä itseltään verkkokauppa-asioinnin tai viestin lähettämisen yhteydessä, johon kuuluu tavaran toimitukseen tarvittavat osoitetiedot sekä mukaan lukien IP-osoite ja pyydetty sivu.

Kunnioitamme yksityisyyden suojaa ja noudatamme meihin sovellettavia lakeja emmekä käsittele asiakkaidemme tai heidän asiakkaidensa henkilötietoja ilman tietosuojalainsäädännön mukaista oikeusperustetta. Käsittelemme vain niitä henkilötietoja, joita tarvitsemme asiakkaan palveluiden toimittamiseksi.

Suostumuksen näihin annat käyttämällä tätä sivustoa. 


1. Rekisterinpitäjä

Majakivi Oy, Jussilantie 4a, 41660 TOIVAKKA

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Mikko Leppänen, p 0403400224

3. Rekisterin nimi

Majakivi Oy:n asiakasrekisteri / Suomi.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Majakiven asiakasrekisteriä käytetään olemassa olevien asiakassuhteiden hoitoon,luotonvalvontaa, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Majakivi Oy:n suoramarkkinointiin, jos asiakas on tämän erikseen hyväksynyt. Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille henkilöille, yrityksille tai yhteisöille.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä.


1. Tarjouspyynnöistä ja tilauksissa kerättävät tiedot

Tarjoukseen ja mahdolliseen tilauksen yhteydessä kerätään käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot. Pakollisia asiakastietoja ovat sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja puhelinnumero.

2. Majakiven uutiskirjeen tiedot.

Tilatessa uutiskirjettä pakollisena tietona on tilaajan sähköpostiosoite.

3. Luottokaupan ylläpitämiseen tarvittavat tiedot

Luotonvalvontaan ja luotto-oikeuden ylläpitoon vaadittavat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin yhteys- ja muut asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

Asiakassuhde katsotaan alkaneeksi, kun asiakas joko:

1) kysyy tarjousta tuotesivulla tai ottamalla yhteyttä

2) tilaa uutiskirjeen tai

3) tilaa tuotteita

7. Rekisterin suojaaminen

Säilytämme asiakasrekisterin konekielistä aineistoa. Aineistoon pääsee käsiksi vain Majakivi Oy:n työntekijät. Nimetyllä  käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Lisäksi verkkosivusto asiakastietojen osalta on HTTPS-suojattu. Tämän tekniikan avulla varmistamme, ettei kukaan ulkopuolinen voi lukea, muuttaa tai häiritä kauppapaikkamme ja asiakkaamme välistä tiedonsiirtoa.

8. Tietojen luovutus ulkopuolisille

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Tietojen luovutus ulkomaille

Emme luovuta tietoja ulkomaille. Tiedot säilytetään suomalaisessa ympäristössä.

10. Tietojen säilytysaika. 

Tietoja säilytetään niin pitkään kuin se asiakassuhteen hoitamiseen on tarpeen. Tietoja säilytetään maksimissaan vuosi, jossei tilauksen takuuaika tai muu vastaava edellytä tietojen pidempiaikaista säilytystä.