Ohjeet
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Pihaliuskeiden asennusohje

Pihakiveyksen rakentamisen ensimmäinen askel on hyvä suunnitelma. Suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja ovat mm. kivetettävän alueen käyttötarkoitus, kiven laatu ja väri, ja niiden sointuvuus pihan muuhun ilmeeseen. Kivetettävään alueeseen valitaan sopivanvahvuiset- ja laatuiset kivet käyttötarkoituksen mukaan.